Google translate


ร่วมแบ่งปันกับ


ข่าวกิจกรรม Asean


กิจกรรมเปิดศูนย์อาเชียนศึกษา SCC

วันที่ 10 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ ได้ทำพิธีเปิดศูนย์อาเชียนศึกษา เพื่อเป็นการรองรับประชาคมอาเชียน โดยภายในศูนย์จะเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาเกี่ยวกับประชาคมอาเชียน

 ภาพกิจกรรม

 

 

 

 


ข้อมูลโดย : โรงเรียนวิทยาลัยศรีธนา

กิจกรรมเปิดศูนย์อาเชียนศึกษา SCC
ข่าวโดย : โรงเรียนวิทยาลัยศรีธนา
วันที่ 10 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ ได้ทำพิธีเปิดศูนย์อาเชียนศึกษา
20/09/2555 (328)